عکس

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکاران اتریشی. - اسپوتنیک ایران
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.زوی سادوفسکی برنده مدال طلا از نیوزیلند. - اسپوتنیک ایران
زوی سادوفسکی برنده مدال طلا از نیوزیلند.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکاران، ورونیکا استپانووا، یولیا استوپاک، ناتالیا نپریایوا و تاتیانا سورینا از روسیه. - اسپوتنیک ایران
ورزشکاران، ورونیکا استپانووا، یولیا استوپاک، ناتالیا نپریایوا و تاتیانا سورینا از روسیه.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.دورتا ویرر از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران

دورتا ویرر از ایتالیا

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.بیاتلون 10 کیلومتری بازی های پکن. - اسپوتنیک ایران

بیاتلون ۱۰ کیلومتری بازی های پکن.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.هاکی زنان فنلاند و ژاپن. - اسپوتنیک ایران
هاکی زنان فنلاند و ژاپن.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.اعضای گروه اسکی زنان فرانسه. - اسپوتنیک ایراناعضای گروه اسکی زنان فرانسه

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکار ایلین گو از چین. - اسپوتنیک ایران
 ایلین گو از چین
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکاران روسیه. - اسپوتنیک ایران

ورزشکاران روسیه

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.هانا پروک از اتریش. - اسپوتنیک ایران

هانا پروک از اتریش

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.میتیلدا گرمو از سوئیس. - اسپوتنیک ایران
میتیلدا گرمو از سوئیس

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکار فرانسوی (سمت راست) در حال صحبت با ورزشکار ژاپنی. - اسپوتنیک ایران
ورزشکار فرانسوی (سمت راست) در حال صحبت با ورزشکار ژاپنی
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.استفانیا کنستانتینی از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
استفانیا کنستانتینی از ایتالیا

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.مدال‌آوران اسنوبرد بازی های المپیک زمستانی پکن از فرانسه، آمریکا و کانادا. - اسپوتنیک ایران
مدال‌آوران اسنوبرد بازی های المپیک زمستانی پکن از فرانسه، آمریکا و کانادا.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.اسکی سرعت روی یخ. - اسپوتنیک ایران

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.اوپراتور یخ زده در حال فیلمبرداری. - اسپوتنیک ایران
اوپراتور یخ زده در حال فیلمبرداری.

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکار کانادایی در بازی هاکی روی یخ. - اسپوتنیک ایران
ورزشکار کانادایی در بازی هاکی روی یخ

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.آنتونیته د جنگ از هلند. - اسپوتنیک ایران
آنتونیته د جنگ از هلند

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزشکاران آمریکایی. - اسپوتنیک ایران
ورزشکاران آمریکایی

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.میشل گیزین از سوئیس. - اسپوتنیک ایران
میشل گیزین از سوئیس

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ورزش کرلینگ. - اسپوتنیک ایران
ورزش کرلینگ
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.مرکز مطبوعاتی بازی های المپیک زمستانی پکن. - اسپوتنیک ایران
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.فرانچسکو لولوبریجید از ایتالیا. - اسپوتنیک ایران
فرانچسکو لولوبریجید از ایتالیا

 

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.داوطلب المپیک. - اسپوتنیک ایران
درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.ناتالیا مالیژفسکا از لهستان. - اسپوتنیک ایران

ناتالیا مالیژفسکا از لهستان

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.یولیا کاناکینا از روسیه. - اسپوتنیک ایران

یولیا کاناکینا از روسیه

درخشش دختران ورزشکار در بازی های المپیک زمستانی پکن، چشم‌گیر است.جوایز قبل از برگزاری مراسم اهدای دسته گل. - اسپوتنیک ایران

 

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close