لرستانویژه ها

کاهش ۲۲ درصدی دبی چشمه‌ها در لرستان

روزهای بروجرد– مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: سالانه ۷۰۲ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان از طریق حفر چاه تخلیه می‌شود.

دارویش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش ۱۱ میلیون مترمکعبی متوسط حجم آب‌های زیرزمینی استان لرستان نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی گفت: متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خردادماه سال گذشته حدود ۰.۷ متر افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، عنوان کرد: در حوضه کرخه افزایش حجم در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به خردادماه ۱۴۰۲ حدود ۳۵ میلیون مترمکعب است.

کاهش ۲۸ درصدی دبی رودخانه‌ها

حسن‌نژاد، افزود: بیشترین افزایش در این حوضه در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۲ مربوط به دشت الشتر با حدود ۱.۹۳ متر افزایش سطح آب و افزایش مخزن حدود ۱۲.۲ میلیون مترمکعب است.

او گفت: در حوضه کارون بزرگ حجم افت، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب بوده و کمترین حجم بارندگی‌ها در خردادماه سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در محدوده ازنا – الیگودرز اتفاق افتاده است، بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت ازنا – الیگودرز با حدود ۱.۱ متر افتِ سطح آب و کاهش مخزن حدود ۲۲.۶ میلیون مترمکعب در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خردادماه سال گذشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تصریح کرد: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های استان در خردادماه سال آبی جاری نسبت به سال گذشته حدود ۵۵ درصد افزایش و نسبت به متوسط خردادماه طول دوره آماری حدود ۳۸ درصد کاهش داشته‌اند.

حسن‌نژاد، بیان داشت: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های سرشاخه کرخه در استان لرستان در خردادماه سال آبی جاری نسبت به خردادماه سال گذشته حدود ۱۰۵ درصد افزایش و نسبت به خردادماه طول دوره آماری حدود ۲۹ درصد کاهش‌یافته است، از سوی دیگر دبی رودخانه «کشکان» در محل پلدختر در خردادماه سال جاری حدود ۱۳.۸۸ مترمکعب بر ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته که ۱۰.۲ مترمکعب بر ثانیه بوده، حدود ۳۶ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت که ۳۰.۳ مترمکعب بر ثانیه بوده حدود ۵۴ درصد کاهش داشته است.

کاهش ۲۲ درصدی دبی چشمه‌ها

او ادامه داد: متوسط دبی اندازه‌گیری شده رودخانه‌های سرشاخه کارون بزرگ در استان لرستان در خردادماه سال آبی جاری نسبت به خردادماه سال گذشته حدود چهار درصد افزایش و نسبت به خردادماه طول دوره آماری حدود ۴۷ درصد کاهش‌یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان در خصوص آبدهی چشمه‌های استان، بیان داشت: میانگین دبی چشمه‌های انتخابی استان در خردادماه ۱۴۰۳ حدود ۳۱۶ لیتر بر ثانیه بوده که نسبت به سال گذشته که ۲۸۸ لیتر بر ثانیه بوده حدود ۱۰ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت که ۴۰۶ لیتر بر ثانیه حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است، همچنین متوسط سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در خردادماه سال ۱۴۰۳ نسبت به خردادماه سال گذشته حدود ۰.۷ متر افزایش داشته است که معادل حجمی حدود ۱۱ میلیون مترمکعب است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: بر اساس آماربرداری دوره سوم منابع انتخابی شبکه بهینه سنجش آب زیر زمینی، سالانه حدود ۹۰۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی توسط ۱۰۲۲۱ دهنه چشمه و حدود ۸۰ میلیون مترمکعب آب توسط ۱۶۶۳ رشته قنات و حدود ۷۰۲ میلیون مترمکعب توسط چاه‌های بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در سال تخلیه می‌شود که باتوجه‌به تابستان پیش رو و افزایش گرما همچنان مدیریت مصرف آب تأکید می‌شود.

تگ ها

مقالات مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این مطلب هم پیشنهاد میشود

Close
Close